Dünya tarihi Allah'ın planladığı gibi, kaderde yarattığı gibi gelişiyor. Bazıları direniyor ama Allah dediğini mutlaka yaptırıyor .