Mehdi (as)’ın cemaatinin ana vasfı sevgidir; Allah onları seviyor, onlarda Allah’ı seviyorlar .