100 yıldır sonucu hep yenilgi olmuş bağnaz tutucu sevgisiz katı ruhu hakim etmeye kalkışan olursa Allah İslam alemine huzur vermez .