Dini asık suratlı insanlardan kurtarmak gerek. Allah'a iman etmek insanın içini sevinç ile doldurur.Dokunduğu her yeri onarır,güzelleştirir .