Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak... (Kıyamet Alametleri, s. 166) .