Avatar for furkansamed
HZ. İSA (AS) BİN YILDA ALLAH KATINA ÇIKTI, BİN YILDA DA ALLAH KATINDAN İNDİ. İsa Mesih (a.s.) şahıs olarak geldi .

2015-2018 Mokum.place