Mehdiyet herkesin gözü önünde gürül gürül gelişiyor, Mehdiyet neşesi ve mülayimliği yavaş yavaş tüm siyaseti sarıyor .