Yalan samimiyeti öldüren bir zehirdir, Müslüman daima dürüst olacak .