Mehdi tefsir ve hadis ilmini çok iyi bilecek; detaya girmeyerek dini kolaylaştıracak; yani dini tahfif edecek. .