Maddenin aslı ile ilgili bir uzakdoğu görüşü: https://t.co/ohwuX1ielR .