Gerçek sevgiyi bilenin ruh kalitesi çok yüksektir, çünkü üstün bir ahlakın neticesinde bir nimet olarak sevgiye kavuşur .