Kaderde olanı yenme, kaderin akışını değiştirme gibi bir durum söz konusu değildir. .