Allah sevgisiz bağnaz nefret dolu baskıcı bir zihniyetin hakim olmasına izin vermez, bu fikirle çıkanı mutlaka yenilgiye uğratır .