Bir müminin başka bir müminin imanı hakkında yorum veya derecelendirme yapması söz konusu olamaz .