İslam insanlara kesin ve açık bir dille, tam hürriyet tanır. .