Kuran’a uyan bir insanın, insanlar üzerinde baskı oluşturma, belirli kalıplar içine sokma, buna uymayanı dışlama gibi bir hakkı asla yoktur .