Bütün güç kuvvet Allah' a aittir. Başarıyı veren de Allah'tır. İnsanın gurur yapacak havaya girecek bir durumu yoktur. .