Müslümanın görevi Allah’ın Kuran’da belirttiği şekilde ibadetleri yerine getirmektir. Oluşacak etkiden, sonuçtan sorumlu değildir. .