Muhabbete şefkate müslüman aşkla yanaşır. Alevilere de sahip çıkılması sevgi şefkat muhabbet güzelliği olarak nakşolur. .