Bizim milletimizin aklı başındadır, itidallidir, oyunlara asla gelmez .