Kadınlara saygı duyacağız, onlar gereğini yapar. Her kadın kendi haysiyetini, şerefini, namusunu nasıl koruyacağını gayet iyi bilir. .