... birbirinizi 'olmadık-kötü lakaplarla' çağırmayın... (Hucurat Suresi / 11) .