Hz Yusuf düşmanlık yapan kardeşlerinden bana bunu yaptılar diye intikam almadı. Bağrına bastı. Çünkü her olayı Allah yarattığına iman etti .