Kadın sevgisi olmadan kadına değer verilmeden hiç bir toplum refaha ulaşamaz. Bu da imanla olur. İman arttıkça kadın sevgisi de artar .