Çok mübarek, müberra varlıktır kadınlar, yani dünya tatlısıdırlar. Acayip delikanlıdır kadınlar. .