Kadın, yemesin, içmesin, sevgiyi görsün; yani onun gıdası sevgidir. Yemek olmasa da istemez ama sevgisiz yaşayamaz kadınlar .