İnsan fıtratı ümitsizliğe çok yatkındır ve hep hüzün aranır. Şarkılar genelde hep acı, ızdırap üzerinedir ama Allah neşeli olunmasını ister. .