Hurafe dinden derindir. Bağnazlar İslam’ı bilmiyorlar. .