Hz. Muhammed’in (sav) de kadınlarla istişare ettiğini İbn Kuteybe kaydetmektedir .