Kuran'da “hımarü-re’s” yani “başörtüsü” kelimesi geçmemektedir .