Sadece Filistin kurtulsun denmez İslam alemi kurtulsun denmesi gerekir bu da İttihadı İslam'la olur. İttihadı İslam olursa Filistin kurtulur .