Kuran’ın ruhundan uzaklaşmak Müslümanlara acı veriyor. Kuran’a göre Müslümanlar tek bir ümmet, toplular, birler, ittifak içindeler .