Dinde zorlama yoktur. Bir insana dini yaşamıyor diye kimse eziyet yapamaz .