Namazın, Kuran'da belli, ana kısımları vardır: Ruku var, secde var, kıyam var. Bu kadar. .