Allah, sevilmek istiyor. Allah yarattıklarının beğenilmesini istiyor. Beğenme, sevme, sevgi Cenab-ı Allah’ın müminlerden istekleridir .