Hakka’l yakin denecek derecede bir iman herkeste olmaz, çok nadir olur .