Allah “iman ettik demeyin” diyor, “henüz daha iman etmediniz teslim olduk deyin” diyor .