Ahlak güzelleştikçe ağızdan hepsi sevgi akar. Ahlak ise yalnızca Kuranı yaşamakla güzelleşir .