Din telkinle kaimdir. Sürekli iyi ve doğru olanı telkin etmek lazım insanlara .