Allah'ın hükmü bütün yönleriyle tamamlanmıştır. Kuran'da eksiklik ve noksanlık yoktur .