İslam ahlakının hakimiyeti insanların dar akıllarıyla değil Allah'ın gücü ve kudretiyle olur .