Türkiye'yi bölmeye kalkarlarsa dağlar kum gibi erir, hiçbir canlı kalmaz. Hiç kimse milletimizin haysiyetini ayaklar altına almaya kalkmasın .