Ulus devlet modeli Atatürk'ün belirlediği Avrupa tipi modeldir. Başkanlık sistemi ile Türkiye ulus devletten çıkartılmak istenmektedir. .