Başkanlık sistemi dış güçlerin sömürge valiliğidir .