Din teknikeri hocalar dini teknik yönüyle biliyor ve anlatıyorlar, dinin ruhuyla hiç ilgilenmiyorlar .