Cennette en büyük nimet en çok zevk alınan güzellik Allah'ın tecellisini görmektir .