Tebliğ yaparken müminle alay edilmesi müminin ecrini arttırır. Bu yüzden alayla karşılaşmak mümin için nimet, küfür için beladır .