Hurafelere dayalı anlatım ve bağnazlık bir çok insanı dinden uzaklaştırıyor. Çünkü din diye cehennem hayatı anlatıyorlar .