Ahirette, insanın dünyada yaptığı her şeyi anlatan kitap bir kristal gibi küçük bir cisim olabilir. Hiçbir detay unutulmadan içinde vardır .