Hz. İsa geldiğinde üçleme inancını ve domuz eti yenmesini kaldıracak, Hristiyanlar ve Müslümanlar birleşeceği için cizye de kalkacaktır .